Luyện tập phần nghe N1! Phần 1

Pocket

  • Lần này tổng cộng có 5 câu hỏi. Sau khi đọc đáp án ở mỗi câu, thầy sẽ giải thích vì sao đáp án đó là đáp án chính xác. Các bạn đã trả lời chính xác được bao nhiêu câu?
2020-08-04|
関連記事

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

CAPTCHA