Luyện tập phần ngữ pháp N1! Phần 2

Pocket

  • Có 4 đoạn văn ngắn, trong mỗi đoạn văn sẽ có 3 câu hỏi liên quan đến chọn từ còn thiếu để hoàn thành câu với ngữ pháp thích hợp. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu là 2 phút. Các bạn có thể trả lời chính xác được bao nhiêu câu?
2020-08-04|
関連記事

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

CAPTCHA