Luyện tập phần từ vựng N2! Phần 3

Pocket

  • Có 5 câu hỏi liên quan đến cách đọc Hán tự, và 5 câu hỏi về chọn Hán tự đúng nhất với từ Hiragana cho trước, tổng cộng sẽ có 10 câu. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu là 30 giây. Bạn đã có thể trả lời chính xác được bao nhiêu câu?

2020-08-03|
関連記事

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

CAPTCHA