Cách sử dụng trang Web

Pocket

Đây là trang web học tiếng Nhật dành cho thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài. Tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng của trang này, nên các bạn nhất đinh hãy sử dụng thật nhiều nhé.

Hãy xem chủ đề hàng tháng và làm bài tập.

Nếu chọn mục “Chủ đề” từ Menu thì có thể nhìn thấy được chủ đề dạy học qua mạng các tháng. Sau đó hãy xem chủ đề và làm bài tập hàng tháng.

Vừa xem các video học tập vừa học tiếng Nhật.

Nếu chọn mục “Video” từ Menu thì có thể xem được nội dung của nhiều video học tập khác nhau. Hãy chọn trình độ tương ứng với năng lực của mình từ N1 đến N4.

Xem các thông báo từ I.P.M.

Nếu chọn mục “Thông báo” từ Menu thì có thể xem được những thông báo của I.P.M. muốn gửi cho thực tập sinh