Luyện tập phần nghe N3! Phần 1

Pocket

  • Lần này, tổng cộng sẽ có 5 câu hỏi. Sau khi đọc đáp án mỗi câu, thầy sẽ giải thích vì sao chọn đáp án đó. Các bạn đã làm chính xác được bao nhiêu câu?
2020-08-04|
関連記事

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

CAPTCHA