Luyện tập phần đọc hiểu N2! Phần 1

Pocket

  • Có 3 câu hỏi, thời gian trả lời cho mỗi câu là 5 phút. Các bạn đã trả lời chính xác được bao nhiêu câu?

2020-08-04|
関連記事

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

CAPTCHA