Luyện tập phần ngữ pháp N3! Phần 1

Pocket

  • Tổng cộng có 10 câu hỏi, 5 câu hỏi về phán đoán cấu trúc ngữ pháp và 5 câu hỏi về lắp ghép câu. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu là 30s. Các bạn có thể làm chính xác được bao nhiêu câu?
2020-08-03|
関連記事

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

CAPTCHA