Luyện tập phần từ vựng N3! Phần 2

Pocket

  • Có 5 câu hỏi liên quan đến lựa chọn từ phù hợp với ngữ cảnh, và 5 câu hỏi về chọn từ đồng nghĩa, tổng cộng sẽ có 10 câu. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu là 30 giây. Bạn đã có thể trả lời chính xác được bao nhiêu câu?
2020-08-03|
関連記事

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

CAPTCHA