Luyện tập phần từ vựng N1! Phần 3

Pocket

  • Có 10 câu hỏi về cách sử dụng của từ vựng. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu là 30s. Các bạn có thể trả lời chính xác được bao nhiêu câu?
2020-08-03|
関連記事

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

CAPTCHA