Đi tìm những sự nhầm lẫn trong ngôn ngữ và vằn hóa Nhật Bản!

Pocket

  • Các thầy giáo ở trung tâm huấn luyện của I.P.M. đã làm video đi tìm những sự nhầm lẫn trong ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản. Trong đó có 3 điều đáng chú ý! Mọi người có thể nhận ra tất cả những điều ấy không??

2020-08-03|
関連記事

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

CAPTCHA